Det är möjligt att frysa sitt medlemskap 1 gång /år om det gäller arbete på annan ort, resa, alternativt sjukskrivning mot uppvisande av läkarintyg. Kortaste tid för frysning är 2 månader och fryses ej retroaktivt