Självklart! Vi är anslutna till såväl Benfiy som Epassi och har även ett samarbete tillsammans med Umeå Kommun. Är ditt företag inte anslutet till någon av ovan nämnda går det även att nyttja sitt friskvårdsbidrag mot uppvisande av ett intyg från oss